Marinats

Els equips Metalquimia de marinat permeten injectar i retenir tot tipus de salmorres i marinats en la carn, amb una distribució espectacular, sense zones mortes, un mínim drenatge de salmorra i amb respecte total a la morfologia i textura muscular

Maquinària