Serveis

Formació

Els enginyers i tecnòlegs de Metalquimia imparteixen sessions formatives perquè els treballadors dels nostres clients assoleixin un alt grau de coneixement sobre la nostra tecnologia i maquinària.

Els enginyers i tecnòlegs de METALQUIMIA assisteixen els treballadors dels nostres clients perquè aconsegueixin un elevat grau de coneixement de la nostra tecnologia i maquinària a fi d'aconseguir la màxima operativitat i rendibilitat durant l'engegada i operació diària de les línies de processament, com a part del compromís estratègic de millora contínua establert amb els nostres clients. 

Cada any, a la nostra planta pilot i laboratoris, es porten a terme seminaris tècnics d'enginyeria, seminaris de preparació tecnològica, cursos pràctics d'elaboració de productes carnis, cursets pràctics de servei i manteniment, conferències sobre noves tendències de processament i de producte i també entrenaments "in-company" a les instal·lacions dels nostres clients. Tot això, a petició dels nostres clients. D'aquesta manera els oferim un servei de formació personalitzat, totalment adequat a les seves necessitats específiques i amb la intenció última d'aportar-los valor afegit i enfortir, així, la seva competitivitat.