Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB I APLICACIONS.

En utilitzar el present Lloc Web, les Aplicacions, i / o al comunicar-se electrònicament amb METALQUIMIA, S.A.U. a través del seu web www.metalquimia.com es recullen i es tracten les dades personals que se sol·licita a l'Usuari. Les dades subministrades per l'Usuari quedaran incorporades a un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal, titularitat de METALQUIMIA, S.A.U. el qual serà processat amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats per l'Usuari. L'usuari autoritza el tractament automatitzat de les dades personals subministrades, necessàries per a la prestació dels serveis pactats, els quals es regeix per la present política de privacitat.

La informació personal recollida dels clients registrats s'emmagatzema en una base de dades propietat de METALQUIMIA, SAU, que assumeix les mesures d'índole tècnica, organitzativa i de seguretat que garanteixin la confidencialitat i integritat de la informació d'acord amb el que estableix el Reglament de Protecció de Dades de Caràcter Personal-RGPD 2016/679 i LOPD 3/2018 de 5 de Desembre.

METALQUIMIA, S.A.U., a través del seu web, utilitzarà les dades subministrades per l'Usuari de manera interna per donar a conèixer a l'Usuari ofertes i promocions que pogués considerar d'interès per al mateix.

L'usuari accepta que les seves dades personals siguin cedides a altres empreses del grup METALQUIMIA, SAU així com a altres amb les quals conclogui acords de col·laboració amb l'única finalitat d'una millor prestació del servei, respectant, en tots els casos, la legislació espanyola sobre la protecció de les dades de caràcter personal no comunicarà aquestes dades a tercers, excepte quan sigui estrictament necessari per gestionar i mantenir la relació amb METALQUIMIA, SAU o prèvia autorització per part seva en particular.

En qualsevol cas, les seves dades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

El responsable del tractament de les dades personals que l'Usuari faciliti a l'accedir i utilitzar el Lloc Web i les Aplicacions és METALQUIMIA, S.A.U., amb domicili social a aquests efectes en C / Sant Ponç de la Barca, S / N -17.007-GIRONA.

La legitimació per al tractament és l'interès legítim de METALQUIMIA, S.A.U. en mantenir la relació existent amb l'Usuari i, si escau, el seu consentiment. Per tant, METALQUIMIA, S.A.U. recollirà i mantindrà les seves dades mentre la relació sigui vigent i, si escau, l'Usuari no revoqui el consentiment que ha prestat al tractament de les seves dades. En tot cas, quan les dades personals no siguin necessaris per al fi per al qual van ser recollides i mentre no es procedeixi a la cancel·lació definitiva dels mateixos, es conservaran de forma bloquejada.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades a la web www.metalquimia.com, mitjançant comunicació escrita dirigida a METALQUIMIA, SAU, SANT PONÇ DE LA BARCA , S / N - 17007 - GIRONA - ESPANYA. Aquesta comunicació també es podrà realitzar mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a l'adreça: gdpr@metalquimia.com

L'usuari es compromet a notificar qualsevol canvi o modificació de les dades personals que hagi facilitat. Qualsevol pèrdua o dany causat al Lloc web o per a agents, a METALQUIMIA, S.A.U., o de qualsevol tercer mitjançant la comunicació d'informació errònia, inexacta o incompleta serà responsabilitat única i exclusiva de l'Usuari.

 METALQUIMIA, S.A.U. Sant Ponç de la Barca, s / n 17007 GIRONA - SPAIN

POLÍTICA DE COOKIES

METALQUIMIA, S.A.U, a través del seu web, utilitzarà cookies quan l'Usuari navegui per la web site de www.metalquimia.com. Les cookies s'associen únicament amb un Usuari anònim i el seu ordinador i no proporcionen referències que permetin deduir el nom i cognoms de l'Usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que es reconegui als Usuaris registrats després que aquests s'hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar en cada visita per accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. L'Usuari té l'opció d'impedir la generació de cookies, mitjançant la selecció de la corresponent opció al seu programa navegador.

NOTA LEGAL

En compliment del que preveu l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s'informa que metalquimia.com és un domini de l'empresa METALQUIMIA, SAU, amb domicili social al C / Sant Ponç de la Barca, s / n. 17007 GIRONA - ESPANYA, telèfon +34 972 21 46 58 i fax +34 972 20 00 11 i correu electrònic info@metalquimia.com

La societat METALQUIMIA, S.A.U., amb el CIF: (ES) A-17.018.276 que figura inscrita al registre mercantil de GIRONA (ESPANYA), tom 122, llibre 54, Secció 3, foli 128, full 1023, inscripció 1ª