Tecnològic

Plantes pilot

Metalquimia disposa d’una instal·lació pilot d’avantguarda per a la investigació i desenvolupament de nous processos i productes carnis, constantment renovada amb les tecnologies més modernes.

Metalquimia  compta, a la seva seu central de Girona, amb unes instal·lacions d'avantguarda, a escala industrial, per a la investigació i desenvolupament de nous processos i productes cuits, marinats, curats i snacks, constantment equipades i renovades amb les més modernes tecnologies i maquinàries per a la fabricació de productes carnis.

Metalquimia ofereix aquestes instal·lacions pilot als clients i col·laboradors de tot el món perquè, juntament amb els tecnòlegs, puguin experimentar i provar, a petita escala, la implantació de nous mètodes de producció o el desenvolupament de productes carnis d'última generació i màxim valor competitiu. 

Metalquimia  ofereix també als seus potencials clients la possibilitat real d'assajar el procés tecnològic virtual, suggerit pels nostres enginyers i tecnòlegs durant la mateixa definició del projecte, a les nostres plantes pilot. Els resultats obtinguts en aquestes proves són totalment transferibles a major escala industrial, reforçant així el compromís de fabricar aquests productes a escala industrial amb la mateixa qualitat, garantia, seguretat i valor competitiu obtinguts en les proves preliminars.