Tecnològic

Laboratoris d'anàlisis

Metalquimia ofereix als clients un servei personal i especialitzat d’anàlisis (químiques i microbiològiques) per a la contínua optimització i control dels productes carnis i additius alimentaris.

METALQUIMIA ofereix als seus clients del món sencer un servei personal i especialitzat d'anàlisi (química i microbiològica), realitzades als laboratoris centrals de Girona, per a la contínua optimització i control dels seus productes carnis i additius alimentaris. 

Aquests són alguns dels serveis que ofereixen els laboratoris de METALQUIMIA a la seva família internacional de clients: 

- Controls continus de qualitat (química i microbiològica) dels seus productes carnis i additius, controls de seguretat (química i microbiològica) dels seus productes alimentaris. 

- Optimització de paràmetres organolèptics (homogeneïtzació del color, millores en la textura i mossegabilitat., increment del lligat intermuscular i eliminació de forats en el tallat, reducció de pèrdues de cocció, etc...). 

- Millores del mix nutricional, reducció de costos de formulació, detecció de problemes en els processos productius. 

- Controls d'higiene i desinfecció dels seus equips de processament, etc... 


La dilatada experiència i know-how del Departament Tecnològic de METALQUIMIA en la interpretació de resultats analítics pot ajudar-lo a diagnosticar correctament qualsevol possible problema que els seus productes carnis puguin presentar, així com establir les causes d'aquestes contingències i, conseqüentment, presentar-li les possibles accions correctives i preventives de millora que se'n puguin derivar. 

Així mateix, els nostres tecnòlegs li aconsellaran, de forma proactiva, les possibles vies per a l'optimització dels seus productes carnis, a fi d'assegurar el seu èxit sostenible en els diferents mercats carnis mundials.