Cuits

PX LINES

PX LINES

Planta per a producció de 3.000 kg / dia o 5.400 kg / dia, segons model

Més informació