Maquinària

Maquinària

Transformem la manera com el món processa la carn

Tenderització per corrons

Millora del rendiment i disminució de les minves de cocció

Veure productes

Tenderització per sabres

Contribuint a la disminució de les minves de cocció, millorant el rendiment

Veure productes

Pre-massatge de carn

Significatives reduccions dels temps total de procés

Veure productes

DESCONGELACIÓ

SALMORRES

INJECCIÓ

MARINATS

TRIPLEX

MASSATGE

EMBOTICIÓ

COOKLINE

QDS PROCESS

QDS SNACKS