Premses de blocs congelats

D-BREAKER

Facilita la càrrega i accelera el procés de descongelació

Característiques

Els blocs congelats es dipositen a la cinta d'entrada, sigui manualment o mitjançant una cinta alimentadora.

Aquesta cinta d'entrada disposa d'un sistema per dosificar l'entrada dels blocs, un a un, a la zona de premsat.

A través d'uns topalls mecànics, els blocs queden perfectament posicionats i fixats a la zona de premsat.

Dos cilindres hidràulics pressionen el bloc congelat, primer verticalment i tot seguit lateralment per fragmentar el bloc en els diferents músculs que el componen. El sistema permet seleccionar treballar amb tots dos o només amb un.

Els dos topalls baixen per descarregar els músculs separats sobre la cinta de sortida, i tornen a la seva posició original per rebre el següent bloc.

Demaneu informació

Per a més informació sobre la capacitat de producció i les possibilitats tecnològiques, contacteu amb METALQUIMIA. Escriviu-nos a news@metalquimia.com o empleneu el formulari de contacte on-line

Els models (característiques estàndard)

D-BREAKER

També us pot interessar

4.0. MQC_System

Digitalitzant el servei amb Realitat Augmentada

TURBOMEAT® 4.0 SIGNATURE EDITION

Massatge, The Next: el massatge Intel·ligent & Higiènic Edició Signature

PX LINES

Planta per a producció de 3.000 kg / dia o 5.400 kg / dia, segons model