Cuits

Filtres i complements.

ROTARY FILTERS

Control automàtic del filtratge de tot tipus de salmorres

Més informació

BELT FILTER

Filtre de Banda: filtre automàtic autonetejador

Més informació

INJECTIOMETER

Sistema de control i ajustament d'injecció.

Més informació

NEEDLECLEAN

Neteja i desinfecció automàtica d'agulles

Més informació